Moppteknik/körkort

Dag 1

Presentation av utbildningsmål:

Utbildningen omfattas av teori och praktik.
Personalen skall lära sig att utföra moppteknik på ett ergonomiskt/tekniskt riktigt sätt, vilket medför minskade belastningsskador, effektivare städning och på sikt friskare personal och lägre sjukfrånvaro.

Teori:

Ergonomi och rörelseapparaten
–        Muskulär
–        Psykisk balans

Livshjulet

Genomgång av arbetsteknik

Moppmetoder/teknik gås igenom
–        Svirvelmetod
–        Skjutmetod
–        Skrapmetod

Bland annat gås följande igenom:

  •  Dubbel effekt vid fläckborttagning
  •  Trappstädning
  •  Taveltvätt
  •  Städning vid hörn
  •  Städning  socklar

 

Lunch

 

Genomgång och praktisk tillämpning:

Video – genomgång – individuell träning ca 20 minuter för varje deltagare

 

Dag 2

Fortsättning praktiska övningar:

Microfiber- statisk attraktion, kapilärkrafter

Mjuka och hårda vaxer

Friktionsmotstånd


Lunch

 

Skriftlig test

Praktisk individuell test

Utdelning av diplom