SRY-refresh/påbyggnad

Presentation
Kursmål
Värdegrund
Service och kvalité

 • Kvalitetsbegreppet
 • Hur säkerställer man kvalité
 • Kvalitetsprofiler och nivåer
 • Visuell mätning

Lärande företag

 • Lär känna dig själv och andra
 • Förändringsprocesser
 • Delaktighet
 • Regler vid förändring
 • Kommunikation
 • Kroppsspråket
 • Konflikthantering

Ergonomi/friskvård/arbetsplanering

 • Stress
 • Stressreaktioner
 • Genomgång av rörelseapparaten
 • Genomgång angående användning av ergonomiska hjälpmedel
 • Sätta mål

Städningens grunder och arbetsplanering

 • Ansvar
 • Behov
 • Hygien
 • Städinstruktioner
 • Städmetoder
 • Fördjupning angående olika mikrobers spridningsförmåga
 • Fysiskt rent, kemiskt rent och bakteriologiskt rent
 • Orsak till smitta

Kemisk tekniska produkter

 • Zinnerska cirkeln
 • PH-begreppet
 • Jämförelse angående rengöringsmedel
 • Dosering
 • Piktogram

Redskap och maskiner

 • Olika utrustningar / hjälpmedel gås igenom
 • Arbetsteknik i det dagliga arbetet

Golv och inredningsmaterial

 • Genomgång golv och olika material
 • Genomgång inredningsmaterial

Livshjulet – individuell rådgivning

Avslutning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *