Validering av kunskap

Innan vi kan åta oss en ”Vallidering” så måste vi sammanträffa och gemensamt lägga fast de ingående värdeparametrarna. När detta är gjort och vi kommit överens om parametrarna är vi villiga att lägga ett pris på att ”vallidera” Er personal.

De olika stegen är som följer:
Fas 1             Kompetenskartläggning
Fas 2             Kompetensbedömning
Fas 3             Kartläggningsutlåtande
Fas 4             Åtgärdsprogram
Fas 5             Utbildning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *