Grundutbildning i lokalvård

Dag 1

Presentation – kursmål

Begreppet service
Teknisk kvalitet – vad är det?
Funktionell kvalitet – vad är det?

Total kvalitet – Hur uppnår vi det?
Vem är kund ?
Kundens olika behov
Hur tillfredsställer du kundens behov?

 

Lunch

 

Hur kan vi mäta kvalitet?
INSTA 800
Vad mäter vi?
När mäter vi?

Kem – tekniska produkter
pH – Skalan
Syror, baser och neutrala produkter
Olika smutsföroreningar

 

Dag 2

Vad innebär det att arbeta enligt Zinners Cirkel?
Grupparbete

Hygienkunskap -metoder
Mikroorganismer – hur kan vi skydda oss mot dem
Virus, bakterier och sporer

 

Lunch

 

Golv & inredningsmaterial
Uppbyggnad, identifiering och egenskaper avseende

 • Linoleumgolv
 • Plastgolv
 • Stengolv
 • Klinkergolv
 • Trägolv
 • Laminatgolv

Genomgång av skyddsprodukter för ytunderhåll av golvytor

 • Polish – polimeruppbyggnad, torrhalt, hårdhet, polerbarhet
 • Vaxer
 • Oljor
 • Restorer

Genomgång av metoder för att bygga ytor på golv

 • Grundförsegling
 • Flödesläggning
 • Avslipning
 • Toppläggning
 • HS – polering

Avslutning utvärdering, utdelning av diplom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *