Presentationsteknik

Att presentera samt övertyga:

Teoretisk och praktisk utbildning samt träning i prersentationsteknik.

Ingress: Utbildningen genomförs under två dagar där vi fokuserar oss på att utveckla Din färdighet i att få människor att lyssna uppmärksamt när Du talar eller presenterar något. Vi genomför praktiska övningar varvat med teori.

Kursens mål: Du kommer att kunna genomföra presentationer på ett säkert och övertygande sätt. Du kommer även att kunna anpassa Ditt budskap efter åhörarna och kunna mera om hur Du strukturerar Din presentation.

Ur innehållet:

  • Artikulation
  • flytande framförande
  • disposition
  • kroppsspråket
  • värme och känsla
  • naturlighet
  • röststyrka och modulation
  • inledning och avslutning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *