Social kompetens

Social kompetens:

 • Etik & moral
 • service & bemötande
 • självkännedom
 • värdegrund

Utbildningen kan anpassas efter Dina speciella behov men ett axplock från vårt masterprogram ser ut enligt nedan:

 • MMR
 • Spelregler
 • Vad är social kompetens
 • Maslow
 • Kejsarens nya kläder
 • SWOT
 • Grupparbete
 • JOHARI fönster
 • Test sociala stilar
 • FIRO
 • Vi känsla
 • samhällsansvar
 • grupparbete
 • Stress
 • Frågor gås igenom och belyses angående stress
 • Livshjulet
 • Grupparbete
 • Kommunikation
 • Det svåra samtalet
 • Självkänslespiralen
 • Vanligt beteende i konfliktsituationer
 • Frågor besvaras angående konflikthantering och utvärderas
 • återblick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *